Close

સાર્વજનિક સુવિધાઓ

કોલેજો / યુનિવર્સિટીઓ

ટપાલ

જનરલ પોસ્ટ ઓફિસ છોટાઉદેપુર

સરકારી હોસ્પિટલ નજીક, છોટાઉદેપુર.

વીજળી

એમજીવીસીએલ છોટાઉદેપુર

કુસુમ સાગર તળાવ પાસે, છોટાઉદેપુર

શાળાઓ

ડોન બોસ્કો હાઇસ્કુલ

ખોસ,છોટાઉદેપુર.

સનરાઇઝ ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ

સરકારી પોલીટેકનિક નજીક, એનએચ -56, છોટોદીપુર.

દવાખાનાઓ

કેસર મલ્ટીસ્પેશિલિટી હોસ્પિટલ

ગુરુકૃપા સોસાયટી, છોટાઉદેપુર.