Close

પ્રાન્ત ઓફીસેસ

પ્રાંત ઑફિસો 2 અથવા 3 તાલુકાઓ માટે કચેરીઓનું નિયંત્રણ કરે છે. છોતૂદપુરમાં બે પ્રાંત કાર્યાલય છે. તેઓ છે.

  1. છોટાઉદેપુર પ્રાન્ત ઓફીસ
  2. બોડેલી પ્રાન્ત ઓફીસ